โปรโมชั่น

โปรแนะนำเพื่อน ยิ่งชวนเยอะ ยิ่งได้มาก!!

โปรแนะนำเพื่อน

ยิ่งชวนมาก ยิ่งได้มาก ได้ถึง 2 ต่อ

----------------------------------------

รายละเอียดโปรโมชัั่น

เพื่อนลำดับชั้นที่ 1

  • ท่านจะได้รับส่วนแบ่งในเพื่อนชั้นแรก 0.6% ต่อเพื่อน 1 คน ตัวอย่างเช่น เพื่อนของท่าน แทง 1,000,บาท ท่านได้รับ 6 บาท (ได้ทุกรายการของเพื่อนคนนั้น)

เพื่อนลำดับชั้นที่ 2

  • ท่านจะได้รับส่วนแบ่งในเพื่อนชั้นแรก 0.05% ต่อเพื่อน 1 คน ตัวอย่างเช่น เพื่อนในชั้นที่สองของท่าน แทง 10,000,บาท ท่านได้รับ 6 บาท (ได้ทุกรายการของเพื่อนคนนั้น)
Copyright © 2021 Supported by